Val av leverantör

Nu har upphandlingen blivit klar.

Det blev Network Services som tog hem anbudet, med AddPro som underleverantör.

Platformen som offererades var InfoBlox.

Mer info kommer.