Utbildning 2015-03-25

Utbildningen kommer att ske på BTH

Sal: J 1360  (Huset nere vid vattnet)

9:30 Kaffe
10:00 DNSSEC
12:00 Lunch
13:00 DNSSEC
14:00 IPAM
15:00 Kaffe
15:30 IPAM
17:00 Avslut på dagen.

Alla tider efter lunchen kan flyttas beroende på hur mycket frågor som kommer.

Anmälda deltagare